Ngày 22 Tháng 01 Năm 2019
Menu

Thư viện hình ảnh

Thư viện video

 

 

Phòng Đào tạo và Quản lý Khoa học


Phòng Đào tạo và quản lý khoa học có chức năng tổ chức đào tạo cán bộ có trình độ Tiến sĩ thuộc các chuyên ngành được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Viện; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực thể dục thể thao; tổ chức thực hiện, quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thể dục thể thao.


Cơ cấu nhân sự

  Trưởng phòng: Ông Đặng Trần Hoàn
Điện thoại: 090-431-2280 / 043-845-3122
Email: hoancvp@yahoo.com.vn

   
Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Quỳnh Mai
Điện thoại: 098-852-3238 / 043-845-3122
Email: maiquynh78@gmail.com

 

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ  SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL 
1 Đặng Trần Hoàn  Trưởng phòng 0904312280 hoancvp@yahoo.com.vn
2 Nguyễn Quỳnh Mai  Phó chưởng phòng 098-852-3238 / 043-845-3122
maiquynh78@gmail.com
3 Đỗ Thị Thu Hương Nghiên cứu viên 098-468-3506
dothithuhuong141@gmail.com
4 Nguyễn Thị Thu Hương Nghiên cứu viên 098-563-1315

5 Đào Thị Thanh Thúy Nghiên cứu viên 090-921-9926
 
6 Vũ Hồng Thu Nghiên cứu viên
annam2211@gmail.com
7 Nguyễn Huyền Trang Nghiên cứu viên 091-287-1087
suzette210@yahoo.com