Ngày 22 Tháng 01 Năm 2019
Menu

Thư viện hình ảnh

Thư viện video

 

 

Phòng Nghiên cứu chiến lược, chính sách phát triển thể dục thể thao


Phòng Nghiên cứu chiến lược, chính sách phát triển thể dục thể thao có chức năng nghiên cứu, xây dựng chiến lược và chính sách trong lĩnh vực thể dục thể thao; tham mưu cho lãnh đạo Viện về công tác xây dựng chiến lược phát triển ngành thể dục thể thao.

Cơ cấu nhân sự
 

Trưởng phòng: TS. Trần Hiếu

Điện thoại: 0942125678

Email: tranhieutdtt@gmail.com

 
   
 

Phó trưởng phòng: Ông Tạ Anh Quân

Điện thoại: 0125-772-2304

Email:

 


DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỂ DỤC THỂ THAO

STT HỌ TÊN  CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI  EMAIL
1 Trần Hiếu  Trưởng phòng 0942125678  tranhieutdtt@gmail.com
2 Tạ Anh Quân Phó trưởng phòng 01257722304  
3 Nguyễn Lan Hương Chuyên viên 0985050782 nguyenlanhuongvkh@gmail.com
4 Nguyễn Thị Thúy Hà Chuyên viên 0904345469 habc.vkh@gmail.com
Nguyễn Thị Hồng Liên Chuyên viên 0943036336 nguyenhonglien118@gmai.com
6 Đàm Hải Đăng Chuyên viên 0979888857 maihungphat0979888857@gmail.com
7 Nguyễn Ngọc Tuấn  Chuyên viên  0904139973 ngoctuan27101987@gmail.com