Ngày 22 Tháng 01 Năm 2019
Menu

Thư viện hình ảnh

Thư viện video

Thông báo

NCS Lưu Thế Sơn bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở

Author: Nguyễn Vũ/01 Tháng Sáu 2015

Chiều ngày 27/5/2015, tại Viện Khoa học TDTT, NCS Lưu Thế Sơn đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành GDTC với đề tài: “Nghiên cứu bài tập thể dục thể thao nhằm nâng cao thể lực và năng lực định hướng cho trẻ khiếm thị 6 – 9 tuổi”.Toàn cảnh Lễ bảo vệ 

Hội đồng chấm Luận án cho NCS Lưu Thế Sơn gồm 7 thành viên: GS. TS. Dương Nghiệp Chí – Chủ tịch Hội đồng; PGS. TS. Trần Đức Dũng – Phản biện 1; PGS. PTS. Lương Kim Chung – Phản biện 2; TS. Hoàng Công Dân – Ủy viên; PGS. TS. Hồ Đắc Sơn - Ủy viên; TS. Đặng Thị Hồng Nhung - Ủy viên; TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt – Thư ký Hội đồng.

Sau 5 năm tiến hành nghiên cứu (từ tháng 01/2010 đến tháng 04/2015) công trình nghiên cứu của NCS Lưu Thế Sơn đã hoàn thành. Luận án được trình bày với tổng số 112 trang bao gồm: Đặt vấn đề; Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu; Chương 2: Đối tượng, phương pháp và tổ chức nghiên cứu; Chương 3: Kết quả nghiên cứu và bàn luận; Kết luận và Kiến nghị. Luận án có 56 bảng, 20 biểu đồ, 6 phụ lục và 111 tài liệu tham khảo. Đề tài sử dụng 6 phương pháp nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu được tiến hành tại: trường Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội); trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Khách thể nghiên cứu là trẻ em khiếm thị (6 – 9 tuổi) tại trường Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội); trẻ em khiếm thị tại Tp. Hải Phòng, Tp. Thái Nguyên.

Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã đánh giá được thể lực của trẻ em khiếm thị có sức khỏe kém hơn so với trẻ em Việt Nam thời điểm 2001 và so với tiêu chuẩn đánh giá thể lực học sinh, sinh viên của Bộ GD & ĐT năm 2008. Đề tài tiến hành thực nghiệm trên hệ thống bài tập đã lựa chọn trong 10 tháng cho trẻ khiếm thị. Kết quả thực nghiệm cho thấy tính hiệu quả và tính phù hợp của các bài tập đã lựa chọn giúp nâng cao năng lực định hướng và thể lực của trẻ em khiếm thị (6 – 9 tuổi). Thể hiện ở kết quả đánh giá trình độ thể lực và năng lực định hướng vận động của nhóm thực nghiệm cao hơn hẳn nhóm đối chứng.

Đánh giá kết quả nghiên cứu, GS. TS. Dương Nghiệp Chí – Chủ tịch Hội đồng cho rằng: Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa khoa học nhằm phát triển thể lực và năng lực định hướng cho trẻ em khiếm thị. Đề tài mang tính cấp thiết và tính nhân văn cao giúp trẻ em khiếm thị tự tin hơn.

Tuy nhiên, Luận án vẫn còn một số hạn chế cần chỉnh sửa như: bố cục Luận án chưa cân đối; giả thuyết khoa học cần hoàn chỉnh hơn; phần bàn luận còn yếu cần gia cố lại; kết luận cần trình bày chi tiết hơn bám sát mục tiêu nghiên cứu và kết quả đạt được của đề tài…

Từ những kết quả nghiên cứu đã đạt được của Luận án, có thể thấy rằng đây là công trình nghiên cứu có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc. Tác giả đã dành nhiều tâm huyết và đầu tư nhiều công sức thể hiện sự cố gắng trong quá trình triển khai nghiên cứu.

Với 100% số phiếu tán thành của 7 thành viên, Hội đồng chấm Luận án cấp cơ sở đã thông qua công trình nghiên cứu của NCS Lưu Thế Sơn.

Print

Số lần xem (9247)/Ý kiến bạn đọc (0)

Tags: