Ngày 22 Tháng 01 Năm 2019
Menu

Thư viện hình ảnh

Thư viện video

 

 

Phòng Thông tin - Thư viện


Phòng Thông tin, Thư viện có chức năng tổ chức, triển khai các hoạt động thông tin và truyền thông về khoa học và công nghệ thể dục thể thao.

Cơ cấu nhân sự:

Phó trưởng phòng: Ths. Từ Thị Thanh Bình

  • Điện thoại: 043. 733 0286 / 0912028399
  • Email: thongtinthethao@gmail.com

DANH SÁCH CÁN BỘ:

 STT HỌ TÊN  CHỨC VỤ  ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 Đào Trúc Quỳnh Nghiên cứu viên

2 Trần Võ Bích Thủy Nghiên cứu viên

3 Trần Thị Hồng Nghiên cứu viên

4 Lương Thị Phương Nghiên cứu viên  
5 Đinh Thị Thu Huyền Nghiên cứu viên
6 Đinh Thị Thu Hiền Nghiên cứu viên

7 Nguyễn Thị Thanh Hà Nghiên cứu viên  
8 Nguyễn Văn Vũ Nghiên cứu viên 0942681980 nlongvu@gmail.com