Ngày 22 Tháng 01 Năm 2019
Menu

Thư viện hình ảnh

Thư viện video

 

 

Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng thực hiện các nhiệm vụ: kế hoạch tổng hợp; tổ chức bộ máy, nhân sự; hành chính quản trị; đảm bảo các hoạt động chung của Viện theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu nhân sự: 

 

   

Trưởng phòng: Ông Đặng Trần Hoàn

Điện thoại: 043. 734 5208

Email: hoancvp@yahoo.com 


DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH


 STT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI EMAIL
 1 Đặng Trần Hoàn Trưởng phòng 0904312280 hoancvp@yahoo.com.vn
 2 Đỗ Tiến Sáng Phó trưởng phòng 0946655508

 3 Hoàng Như Hoa Chuyên viên 0936060546
 
 4 Nguyễn Thị Thanh Huyền Chuyên viên 0913765699
huyenhoavkh2014@gmail.com
 5 Trần Diệp Hạnh Chuyên viên 0916288722  
 6 Trần Diệu Ly Kỹ thuật viên 0932229939
dieulyvkh@gmail.com
 7 Trần Quang Kết  Bảo vệ 0986478288  
 8 Đoàn Văn Dũng Bảo vệ 0957531957
 
 9 Phan Văn Dũng Bảo vệ 0438433151  
 10 Cấn Đăng Khoa Lái xe 0903297972  
 11 Nguyễn Đức Trí Lái xe 0912161897