Ngày 22 Tháng 01 Năm 2019
Menu

Thư viện hình ảnh

Thư viện video

 

 

Trung tâm Y học Thể thao


Trung tâm Y học thể thao có chức năng nghiên cứu cơ bản và triển khai nghiên cứu ứng dụng khoa học thao, tổ chức các hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật. Trung tâm Y học thể thao có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản tại kho bạc Nhà nước, trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Cơ cấu nhân sự

  Giám đốc: PGS.TS Nguyễn Danh Hoàng Việt
Điện thoại: 096 6655888
Email: ndhviet.vkhtdtt@gmail.com

  Phó Giám đốc: TS. Nguyễn Huy Nam
Điện thoại: 098 8092428
Email: